preskoči na sadržaj
Natječaji

Obavijest o rezultatima natječaja od 28.3. 2018.

Osnovna škola Stjepan Radić

Klasa:602-01/18-01/15

Urbroj:2175-21-01-18-01

U Tijarici 5.4.2018

 

Predmet:  Obavijest o rezultatu Natječaja

                 - učitelj fizike

                - učitelj likovne kulture

 

Na temelju natječaja  KLASA:602-01/18-01/13, URBROJ:2175-21-01-18-01 objavljenog dana  28.3.2018. godinena mrežnoj stranici škole i na stranicama HZZ-a  uz prethodnu suglasnost  Školskog odbora od 5.4.2018. godine primljeni su sljedeći kandidati:

 

  • na radno mjesto učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave) , L.  R. sveučilišna prvostupnica (Baccalaurea) matematike i informatike iz Splita
  • na radno mjesto učitelja likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme (3  sata nastave), B. I. profesor likovne kulture iz Splita.

 

Ravnateljica:

Ana Bravić

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 5. 4. 2018. 19:37

Natječaj 28.3.2018.

Osnovna škola STJEPAN RADIĆ TIJARICA

Donja Tijarica 142, 21240 Trilj

Klasa: 602-01/18-01/13

Urbroj:2175-21-01-18-01

U Tijarici, 27. ožujka  2018. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12.,86/12, 94/13., 152/14. i 7/17) Osnovna škola Stjepan Radić, Tijarica raspisuje

 

NATJEČAJ

 za sljedeća radna mjesta:

 

  1. Učitelj fizike, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme

(4 sata nastave tjedno)

  1. Učitelj likovne kulture, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do povratka na rad djelatnice s bolovanja (3 sata nastave tjedno)

 

Uvjeti za radna mjesta:

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12.,86/12, 94/13., 152/14. i 7/17) i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (N.N. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12.,86/12, 94/13., 152/14. i 7/17), u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidatom u natječajnom postupku se smatra osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/403 (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403)

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja poslati na adresu škole: Osnovna škola Stjepan Radić, Tijarica, Donja Tijarica 142, 21240 Trilj, u roku od 8 dana računajući od dana objavljivanja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama škole pod rubrikom „Natječaji“ http://os-sradic-tijarica.skole.hr/natje_aji

 

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                      Ana Bravić

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 28. 3. 2018. 08:08

Obavijest o rezultatima natječaja 13.2.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 27. 2. 2018. 14:42

Natječaj 13. 2. 2018.

Puna verzija natječaja dostupna je na linku ispod.

Natječaj 13.2.2018.

 

Ravnateljica: Ana Bravić

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 13. 2. 2018. 13:59

Obavijest o provedenom natječaju

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 6. 11. 2017. 18:54

Natječaj, 16.10.2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 16. 10. 2017. 08:00

Obavijest o izboru kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 31. 3. 2017. 10:00

Natječaj, 7.3.2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 7. 3. 2017. 13:36

Obavijest o izboru kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 27. 1. 2017. 09:57

Natječaj, 12.1.2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 12. 1. 2017. 07:55

Obavijest o rezultatima natječaja

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 14. 11. 2016. 15:37

Natječaj, 18.10.2016.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 18. 10. 2016. 08:00

Natječaj, 10.8.2016.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 10. 8. 2016. 08:00

Natječaj, 13.4.2016.

Osnovna škola STJEPAN RADIĆ, Donja Tijarica 142, Tijarica,  21 240 TRILJ, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Učitelj/ica francuskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme do povratka s porodiljnog dopusta, 4 sata nastave tjedno,1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti prema Zakonu o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Klasa:602-01/16-01/9

Urbroj:2175-21-01-16-1

U Tijarici, 13.4.2016.

 

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                    Ana Bravić

  :: opširnije :: 


objavio: Nikša Radan  datum: 13. 4. 2016. 18:17
 


Vrijeme

Kako do nas?


Upisi


Korisni linkovi
Škola

Lokalni portali
 • Ferata
 • Tijarica
 • TZ Trilj
 • Grad Trilj

Dnevni tisak

Korisne poveznice


E-matica


Anketa
Kako vam se sviđa web naše škole?

Forum
Carnet
18.07.2018. 12:28
Svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)
U srijedu, 18. srpnja 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001, u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020."

02.07.2018. 10:31
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, CARNET i UNESCO surađuju u pripremi Strategije digitalne zrelosti škola
U sklopu provedbe projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ u Zagrebu se, od 2. do 4. srpnja 2018. godine, održava posljednja radionica Povjerenstva za izradu Strategije digitalne zrelosti škola. Radionicu organizira Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET kao nositelj pilot projekta e-Škole, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te stručnjacima iz UNESCO-a.

preskoči na navigaciju